Tags

Very practical…..aaj ka shia ….lamha e fikriya….

Jab jannat ki baat aati kahte hain jahan Ali A.S waha hum….aur jab amal ki baat aatihai kahte hain kahan Ali AS  aur kahan hum

Advertisements