Tags

Basher ki sar-bulandi mein bhi koi raaz hota hey
Jo sar dey dey sar-e-maydaan wo sarfaraz hota hey
Jahan per khatam hoti hain hudood-e-aqal-e-insaani
Wahan se Murtaza ki shan ka aghaz hota hey

Advertisements