Tags

, , , , , , , , , , , , , ,

Moulae kaaenaat HAZRAT ALI IBNE ABUTAALIB A.S.  FARMATE HAI

Imam Ali (as): Tumhari zubaan tumse wohi chaahegi jiski tumne usay aadat daali hogi. (Tajalliyate Hikmat)

Imam Ali (as): Jo apni Aakherat sa’nwaar lega, Allah uski Duniya sa’nwaar dega.  (Tajalliyate Hikmat)

Imam Ali (as): Duniya Daulat se haasil ki jaati hai aur Aakherat Amal se.  (Tajalliyate Hikmat)

Imam Ali (as): Main tumhare baare me 2 chizo’n se bahut darta hu’n: 1) Khawisho’n ki pairawi – jo Haq se rok deti hai, 2) Lambi Aarzu – jo Aakherat ko bhula deti hai.  (Guftaar e Dil Nasheen)

Imam Ali (as): Jise Aakherat ka yaqeen hota hai, wo Duniya ki laalach mein mubtela nahi hota.  (Tajalliyate Hikmat)

Imam Ali (as): Jiski Duniya mein jitna izaafa hota hai, uski Aakherat se utna hi kam ho jaata hai.  (Tajalliyate Hikmat)

Imam Ali (as): Mujhe Ta’jjub hai Fanaa ke Ghar (Duniya) ko Aabaad karnewale aur Baqaa (Hamesha) ke Ghar (Aakherat) to Tark karnewale par.  (Meezan ul Hikmah, v6)

Imam Ali (as): Khush-haal hai wo shakhs jisne apni tamannao’n ko jhutla diya aur Aakherat banaane ke liye apni duniya kharaab kar li.  (Tajalliyate Hikmat)

Imam Ali (as): Jo duniya chahta hai use maut dhunti hai take use duniya se nikaal bahar kare. Aur jo aakherat chahta hai use duniya dhundti hai take uski rozi us tak pahucha de.  (Tajalliyate Hikmat)

Imam Ali (as): Wo ghaate me hai jo duniya hi me mashgool raha aur apna aakherat ka hissa kho baitha.  (Tajalliyate Hikmat)

Imam Ali (as): Behtareen Amiri ye hai ke Aarzuo’n ko tark kare.  (Meezan ul Hikmah, v7)

Imam Ali (as): Aqalmand apni koshish par bharosa karta hai aur Jaahil apni aarzuo’on aur tamannao’n par bharosa karta hai. (Nahjul Balagah)

Imam Ali (as): Mujhe Ta’jjub hai oos shakhs par jo apni Maut par ikhtiyaar NAHI rakhta phir apni Aarzuo’n (Ambitions) ko kaise badhata hai.  (Meezan ul Hikmah, v6)

Imam Ali (as): Main tumhare baare mein 2 chizo’n se bahut darta hu’n: 1) Khawisho’n ki pairawi – jo Haq se rok deti hai, aur 2) Lambi Aarzu – jo Aakherat ko bhula deti hai.  (Guftaar e Dil Nasheen)

Imam Ali (as): Wo Gunaah jiska tumhe ranj / dukh ho, Allah ke nazdeek oos Neki se behtar hai jis se tum mein guroor [pride] paida ho jaaye. (Nahjul Balagah)

Imam Ali (as): Bhooka rehna sabse Mufeed (fayde wali) aur Behtar DAWA hai. (Meezan ul Hikmah, v3)

Imam Ali (as): Agar koi shakhs tumhare zariye Hidayat haasil kare to ye tumhare liye har oos cheez se behtar hai jis par Suraj chamakta hai. (Rehmat Aagosh e Tauba)

Imam Ali (as): Bahut se baato’n se khamoshi behtar hoti hai. (Tajlliyaate Hikmat)

Imam Ali (as): Allah par bharosa rakhnewale gareeb ki khuddari, kisi maaldaar ki zaroorat- mand ko ki huwi khairaat se behtar hai. (Islamic Morals)

Imam Ali (as): Aye Kumail, ILM maal se behtar hote hai, ILM tumhari hifaazat karta hai jab ke maal ki tum hifaazat karte ho… (Tajlliyaate Hikmat)

Imam Ali (as): Agar tum ek doosre ke Aibo’n (defects / buraaiyo’n) ko zaahir karne lag jaaoge to ek doosre ko Dafn karna CHHOD doge. (Meezan ul Hikmah, Vol7)

Imam Ali (as): Sab se bada aib ye hai ke tum oon baato’n ko doosro’n ke liye aib qaraar do jo tum mein khud maujood ho.  (Tajalliyate Hikmat)

Imam Ali (as): Tumhari nazar mein sabse behtareen wo shakhs ho jisne tumhe ek Tohfe (Gift) ki tarah tumhari galtiyaa’n aur Aib bataaye.  (Commentary of Surah Al-Hujurat, The Islamic Moral System)

Imam Ali (as): Jab tak tumhare naseeb achche hain, tumhare AIB dhake huwe hain. (Meezan ul Hikmah, Vol7)

mam Ali (as): Kisi ke Aibo’n ke baare mein sochna bhi Aib hai. (Meezan ul Hikmah, Vol7)

Imam Ali (as): Kam baat aibo’n ko chhipa deti hai aur gunaaho’n ko kam kar deti hai.  (Tajalliyate Hikmat)

Imam Ali (as): Badtareen aib ye hai ke insaan kisi aib ko bura kahe aur phir OOS MEIN wohi aib [defect / kharaabi] paaya jaata ho. (Nahjul Balagah)

Imam Ali (as): Jo (kisi par) apna GUSSA utaarne se parhez karta hai to Allah Ta’ala uske Aibo’n (defects) ko chhipa deta hai. (Meezan ul Hikmah, Vol7)

Imam Ali (as): Oos shakhs ko dost kabhi NA banao jo tumhari khubiyo’n ko chhupaye aur aibo’n ko phailaye. (Meezan ul Hikmah, Vol1)

Imam Ali (as): Sabse behtareen Dost Achche Akhlaaq hain.  (Tuhaf ul Uquul)

Imam Ali (as): Agar Allah ne Haraam se Na roka hota phir bhi Aqalmand ke liye usay AVOID karna laazim tha. (Meezan ul Hikmah, v3)

Imam Ali (as): Jab Aqalmand buudha hota hai to uski AQL jawaan ho jaati hai aur jab Jaahil buudha hota hai to uski Jihaalat (ignorance) jawaan ho jaati hai. (Meezan ul Hikmah, v5)

Imam Ali (as): Aqalmand par laazim hai ke hamesha mashwara leta rahe taaki sirf apni baat par ade rehne (ki aadat) se duur rahe. (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Aqalmand aadmi apne amal par bharosa karta hai aur jaahil apni ummeedo’n par bharosa kar ke baitha rehta hai. (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Jab aql kaamil ho jaati hai to baatein kam ho jaati hai. (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Aqalmand apni koshish par bharosa karta hai aur Jaahil apni aarzoo’on aur tamannao’n par bharosa karta hai. (Nahjul Balagah)

Imam Ali (as): Agar Rizq, aql aur daanish (Intelligence & Knowledge) ke aitbaar se milta, to bewakoof aur jaanwar zinda hi na hote.  (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Aisi AAG (Jahannum) se bacho jis ki cheekh o pukaar sakht hogi, jikse sholay (flames) shadeed (extreme) honge aur jiska Azaab hamesha NAYA hoga.  (Meezan ul Hikmah, v )

Imam Ali (as): Tumhe maalum hona chahiye ke ye naazuk jild (chamdi / skin) Jahannum ka Azaab bardaasht NAHI kar sakti, lihaza tum apne aap par Rahem karo.  (Meezan ul Hikmah, v2)

Imam Ali (as): Lambe Qunut aur Sajde jahannum ki aag ke azaab se bachaate hain. (The Prayer)

Imam Ali (as): Aisi Aag se daro jiski gehraayi bahut zyaada hai, garmi bahut sakht hai aur Azaab har roz naya hai.. (Tajalliyate Hikmat)

Imam Ali (as): Moazzin ki (azaan ki) awaaz par (namaz ke liye) daud padne se rozi badhti hai.  (Tanzeemul Makatib, December 2004)

Imam Ali (as): Apni zubaan ki tezi ukse khilaaf istemal NA kar jisne tujhe bolna sikhaya aur NA apne baat ki balaagat (eloquence) uske khilaaf jisne tujhe sidhi raah dikhaayi. (Meezan ul Hikmah, v1)

mam Ali (as): Jis baat ke liye tum Allah ke paas Astagfaar karte ho, wo tumhari taraf se hai aur jis baat ke liye tum Allah ki Hamd bajaa laate ho, wo Allah ki taraf se hai.  (Meezan ul Hikmah, v2)

Imam Ali (as): Kisi ki baat ke galat maani [meaning] na lo jab tak sahi maani ka imkaan [possibility] maujood hai. (Nahjul Balagah)

Imam Ali (as): Ahmaq (fool) ki har baat ke saath Qasam hoti hai. (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Jaahil na to apni kamzori ko samajhta hai na to nasihat karnewalo’n ki baato’n ko qubul karta hai. (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Kam baat aibo’n ko chhipa deti hai aur gunaaho’n ko kam kar deti hai. (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Bahut se baato’n se khamoshi behtar hoti hai. (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Jiski baatein kam ho jaati hai uske gunaah kam ho jaate hain.  (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Jab aql kaamil ho jaati hai to baatein kam ho jaati hai.  (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Jo kuchh tumne SUNA hai wo logo’n ko na bata do, ke jhoot ke liye yehi baat kaafi hai.  (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Aqalmand par laazim hai ke hamesha mashwara leta rahe taaki sirf apni baat par ade rehne (ki aadat) se duur rahe. (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Baatein KAM aur Amal ZYADA bahut badi fazilat hai jab ke Amal kam aur batein zyada karna bad-tareen baat hai.  (Meezan ul Hikmah, v7)

Imam Ali (as): Jhoote aadmi ki sabse pehli sazaa to ye hai ke uski sach baatein bhi thhukra di jaati hai. (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Aalim ki jihaalat (ignorance) ke liye itni baat kaafi hai ke uske aamaal uske ilm ke bar khilaaf / viruddh (OPPOSITE) ho.  (Meezan ul Hikmah, v2)

Imam Ali (as): Gussa chhodo, daleel karne se pehle gaur o fikr karo, zyaada bolne se aur jhooti baat kehne se bachte raho, is tarah tum galtiyaan karne se bachoge.  (Meezan ul Hikmah, v2)

Imam Ali (as): Allah Ta’ala ne Anaaj me Keeda rakh kar apne bando’n par ehsaan kiya hai. Jo aisa na karta to Anaaj ko badshah apne khazaane me is tarah jamaa karte jaise wo sona-chaandi jamaa karte hain. (Meezan ul Hikamh, v2)

Imam Ali (as): Jisne tabeeb (doctor) se apni beemari chhupayi, usne apne jism ke saath khayaant ki. (Tajlliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Chaar cheezo’n ka thoda bhi bahut hota hai : Aag, Dushmani, Beemari aur Faqeeri. (Tajlliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Bhooka rehna sabse Mufeed (fayde wali) aur Behtar DAWA hai. (Meezaan ul Hikmah, v3)

Imam Ali (as): Bhook aur Beemari ek jagah jamaa Nahi ho sakti.  (Meezaan ul Hikmah, v3)

Imam Ali (as): Gunaah ek aisi beemari hai jiski dawaa Astagfaar (Tauba) hai aur oos gunaah ko Na dohrana uski shifa hai. (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Jab tak Beemari tumhein khada hone deti hai (bila wajah) Bistar par MAT leto. (Meezaan ul Hikmah, v3)

Imam Ali (as): 3 cheezein Yaadshakti (memory) badhaati hai aur beemari duur karti hai – Doodh peena, Miswaak (toothbrush) karna aur Tilaawate Quraan. (Meezaan ul Hikmah, v2)

Imam Ali (as): Jo shakhs Zyaada khana khayega uska JISM BEEMAR ho jayega aur uska DIL SAKHT ho jayega.  (Meezaan ul Hikmah, v8)

Imam Ali (as): Shab e EID UZ ZOHA ko DUA E MASHLUUL padho. Is mein Allah ke Asma e Azam hai. Har bekas, beemar aur gareeb padhne wale ki Haajat puri hogi. (Anecdotes for Reflection – 3)

Imam Ali (as): Beemar ko milne waalo’n mein uska Sawaab zyada hai jo JALDI uthh jaaye, siwaaye iske ke Mareez khud uska baithhna pasand kare. (Tehzibul Islam)

Imam Ali (as): Wo 4 khaslatein jinke karne se Doctor ke ilaaj ki zaroorat NAHI padegi- 1) Jab tak bhook Na lage khana MAT khao, 2) Thodi bhook baaki ho ke khana CHHOD do, 3) Chabaane ke waqt ahista ahista chabaao, 4) Sone se pehle Baitul Khalaa / Toilet zaroor jao. (Tehzibul Islam)

Imam Ali (as): Aqalmand aadmi apne amal par bharosa karta hai aur jaahil apni ummeedo’n par bharosa kar ke baitha rehta hai. (Tajalliyat e Hikmat)

Imam Ali (as): Allah par bharosa rakhnewale gareeb ki khuddari, kisi maaldaar ki zaroorat- mand ko ki huwi khairaat se behtar hai. (Islamic Morals)

Imam Ali (as): Sirf apni raai par bharosa karne wala galti aur khata mein mubtela ho jaata hai. (Tajalliyat e Hikmat)

Imam Ali (as): Insaan jis kaam ko anjaam dena chaahe to usay chahiye ke BISMILLAH kahe aur jo kaam Allah ke naam se shuru ho wo Mubarak / barkat-wala hai.  (Tafseer e Namoona, v1)

Imam Ali (as): Jab bhi Toilet mein kapde nikaalne lago to BISMILLAH kaho, to dobara kapde pahen ne tak Shaitaan apni aankhein band rakhta hai.  (Sawaabul Aamaal)

Imam Ali (as): Har oos kaam se BACHO ke jiske karnewale se puchha jaaye to WO KHUD BHI usay BURA samjhe aur uske liye MAAFI maangni pade.  (Meezan ul Hikmah, v7)

Imam Ali (as): Jo tujh se mohabbat karta hai wo tujhe buraaiyo’n se rokta hai.  (Meezan ul Hikmah, v2)

Imam Ali (as): Buraai HAR Insaan ki fitrat mein poshida (hidden) hai. Agar Insaan uspar haawi ho jaaye to wo chhup jaati hai aur agar haawi na ho to zaahir ho jaati hai.  (Meezan ul Hikmah, v5)

Imam Ali (as): Mujhe Ta’jjub hai uspar jo Lazzato’n (Desires) ke BURA ANJAAM KO JAAN CHUKA HAI phir Paak-daamani kyon ikhtiyaar Nahi karta.  (Meezan ul Hikmah, v6)

Imam Ali (as): Mujhe Ta’jjub hai oos shakhs par jo apni BURAAIYO’N ko jaanta hai lekin usay buraa kaha jaaye to Naraaz ho jaata hai.  (Meezan ul Hikmah, v6)

Imam Ali (as): Aye saudagaro’n! Pehle Tijaarat [business] ke masle (rules) yaad kar lo phir tijaarat mein mashgool ho, kyun ki is Ummat ke liye Munaafa aur Suud [interest] ka fark chi’nti (ant) ke paao’n ke oos nishaan se bhi zyaada baarik hai jo sakht patthar par bana ho..  (Tehzibul Islam)

Imam Ali (as): Rasule Khuda (saww) ne oos par laanat bheji hai jo suud (interest) leta hai, deta hai…jo suud ka contract likhta hai aur jo is len-den me gawaah hota hai.  (Greater Sins, v1)

Imam Ali (as): Jab tak tumhe kisi bhi kaam ka Tajruba / Experience NA ho jaaye, kisi bhi tarah ka qadam MAT uthhao.  (Rizq)

Imam Ali (as): Nek Amal jaisi koi Tijaarat (business) nahi aur Sawaab jaisa koi Munafa (Profit) nahi. (Meezan ul Hikmah)

Imam Ali (as): Apne Dushman se aazmaaish ke liye Mashwera liya karo taaki tumhe uski Dushmani ki miqdaar (limit) maalum ho jaaye.  (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Jab tum apne kisi dost se talluqat kaatna chahte ho to apni taraf se koi aisi gunjaaish baaki rakho ke agar kabhi sulah karni ho to uski taraf palat sako.  (Meezan ul Hikmah, Vol1)

Imam Ali (as): Chaar cheezo’n ka thoda bhi bahut hota hai : Aag, Dushmani, Beemari aur Faqeeri.  (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Har cheez ka Beej hota hai aur DUSHMANI ka beej MAZAAQ hai. (Meezan ul Hikmah, Vol6)

Imam Ali (as): Jab tumhe apne bhai / dost ki zarurat ka ehsaas ho jaye to chahiye ke usko zarurat ke bayaan karne ki takleef NA do (isse pehle hi uski haajat puri kar do). (Meezan ul Hikmah, Vol1)

Imam Ali (as): Tumhare 3 dost hai aur 3 dushman. Tumhare dost = tumhara dost, dost ka dost, dushman ka dushman. Tumhare dushman = tumhara dushman, dost ka dushman, dushman ka dost.  (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Qaribi Rishtedaaro’n ki Dushmani bichchu ke dank se ZYADA DARDNAAK hai. (Meezan ul Hikmah, Vol6)

Imam Ali (as): Apne Dost ke Dushman se dosti MAT karo warna tum apne Dost ke Dushman ban jaoge.  (Tuhaf ul Uqool )

Imam Ali (as): Oos shakhs ko dost kabhi NA banao jo tumhari khubiyo’n ko chhupaye aur aibo’n ko phailaye. (Meezan ul Hikmah, Vol1)

Imam Ali (as): Sabse badtareen dost wo hai jiske liye rasmo-riit (formality) nibhani padti hai.  (Nahjul Balagah)

Imam Ali (as): Jiski zabaan meethi ho jaati hai uske dost badh jaati hai  (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Allah (s) puraani dosti ke jaari rakhne ko pasand karta hai. (Meezan ul Hikmah, Vol1)

Imam Ali (as): Dost se HASAD (jealousy) karna Dosti ki khaami hai.  (Meezan ul Hikmah, Vol5)

Imam Ali (as): Aye beta, Kanjoos ki dosti se bacho kyunki wo tumhare shadeed haajat ke waqt tumse alag (hokar) baith jayega. (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Dost ka hasad karna mohabbat ki kamzori hai.  (Nahjul Balagah)

Imam Ali (as): Kanjoos ka wohi dost hota hai jisne uska tajruba na kiya ho.  (Tajalliyaat e Hikmat)

Imam Ali (as): Sabse behtareen Dost Achche Akhlaaq (good mannerisms) hain.  (Tuhaf ul Uqool )

Dusro se bhi please share karen

please-subscribe

Advertisements